Yahoo


Спортын аялал

ЕГИПЕТ-УРУГВАЙ 1 ТОГЛОЛТТОЙ АЯЛАЛ

Үргэлжлэх хугацаа:3өдөр2,шөнө
Зочид буудал:

Үнэ:1,700,000.00төг
 

ПОРТУГАЛ – МАРОККО, БРАЗИЛ – КОСТА РИКА 2 ТОГЛОЛТТОЙ АЯЛАЛ

Үргэлжлэх хугацаа:8өдөр7,шөнө
Зочид буудал:

Үнэ:5,100,000.00төг
 

ФРАНЦ болон ПЕРУ 1 ТОГЛОЛТ ҮЗЭХ БАГЦ АЯЛАЛ

Үргэлжлэх хугацаа:6өдөр5,шөнө
Зочид буудал:

Үнэ:3,100,000.00төг
 

УРУГВАЙ – ОРОС, СЕРБ – БРАЗИЛ 2 ТОГЛОЛТ ҮЗЭХ БАГЦ АЯЛАЛ

Үргэлжлэх хугацаа:6өдөр5,шөнө
Зочид буудал:

Үнэ:5,100,000.00төг
 

СОЛОНГОС – ГЕРМАН 1 ТОГЛОЛТ ҮЗЭХ БАГЦ АЯЛАЛ

Үргэлжлэх хугацаа:2өдөр3,шөнө
Зочид буудал:

Үнэ:1,700,000.00төг
 

АНГЛИ - БЕЛЬГИ 1 ТОГЛОЛТ ҮЗЭХ БАГЦ АЯЛАЛ

Үргэлжлэх хугацаа:3өдөр2,шөнө
Зочид буудал:

Үнэ:1,700,000.00төг
 

1D – 2C, 1H-2G 2 ТОГЛОЛТ ҮЗЭХ БАГЦ АЯЛАЛ

Үргэлжлэх хугацаа:7өдөр6,шөнө
Зочид буудал:

Үнэ:5,500,000.00төг