Yahoo


Шинэ содон аялал

Лос-Анжелес, Лас-Вегас

Үргэлжлэх хугацаа:7өдөр8,шөнө
Зочид буудал:

Үнэ:7,900,000.00төг
 

Хавайн аялал

Үргэлжлэх хугацаа:8өдөр7,шөнө
Зочид буудал:

Үнэ:5,000,000.00төг
 

Хойд Европын цагаан шөнийн аялал - 9 ө, 8 ш

Үргэлжлэх хугацаа:9өдөр8,шөнө
Зочид буудал:

Үнэ:6,500,000.00төг
 

Аватар, Тэнгэрийн хаалга, Шилэн гүүрийн аялал

Үргэлжлэх хугацаа:5өдөр4,шөнө
Зочид буудал:

Үнэ:2,430,000.00төг
 

Америк мөрөөдөл

Үргэлжлэх хугацаа:11өдөр10,шөнө
Зочид буудал:

Үнэ:7,900,000.00төг