Yahoo


Аялалын хөнгөлөлт

Хөнгөлөлт, урамшуулал

  • Аялагч бүрт компанийн гарын бэлэгтэй.

  • 2-оос дээш удаа аялж буй аялагчдад Олон улсын эрхтэй Компанийн нэрийн карт бэлэглэнэ.

  • Франц руу аялагчид Парисын  Galeries Lafayette их дэлгүүрээс 10%-ийн хямдрал эдэлнэ.

  • Гэр бүлээрээ 2 –оос дээш удаа аялж байгаа аялагчид онгоцны үйлчилгээнээс бусад үйлчилгээ нь 5 – 10%-ийн хөнгөлөлттэй.

  • Хувь хүнд 2 дахь аяллаас эхлэн онгоцны үйлчилгээнээс бусад үйлчилгээнд 3 – 10% хөнгөлөлт эдэлнэ.

  • 10-15 хүнтэй хамт олноороо  2 –оос дээш удаа аялж байгаа бол онгоцны үйлчилгээнээс бусад үйлчилгээ нь 3 – 10%-ийн хөнгөлөлттэй.

  • 10-15 хүнтэй хамт олноороо үндсэн үнээрээ 4 –оос дээш удаа аялж байгаа бол компанийн харъяа дотоодын жуулчны баазад 1 хоног үнэгүй амрах эрхтэй.

  • Хагас жил тутамд аялагчидын фото зургаас шилдэг зургийг шалгаруулан, компанийн гарын бэлгээр шагнана.

  • 2-оос дээш удаа аялж буй аялагчид Аяллын клубт гишүүнээр элсэн аяллын тухай шинэ мэдээллийг цаг алдалгүй авч, зарласан бусад хөнгөлөлт урамшуулалд хамрагдах боломжтой.